செல்வி.சஜினி நயினை விஜயன் அவர்களின் வயலின் அரங்கேற்றம்.6.5.2017

செல்வி.சஜினி நயினை விஜயன் அவர்கள் 6.5.2017அரங்கேற்றம் காண்கின்றார் இவர்தாய் தந்தை ஊக்கத்தால் கலை தனில் தான் இணைந்து இவரை நிலைக்கு களம்தேடியும்…

திரைப்படவிழாக்களில் மன்மதன்

என் பெற்றோர்,என் உறவினர்கள், என் மனைவி பிள்ளை, என் நண்பர்கள் மற்றும் நான் நடித்த படங்களில் பணிபுரிந்த இயக்குனர்களுக்கும் சக கலைஞர்களுக்கும்,…