„ஞானம் பீரிஸ் தாத்தாவின் குட்டிக்கதைகள்“„நூல் வெளியீடு“

  „ஞானம் பீரிஸ் தாத்தாவின் குட்டிக்கதைகள்“ ரி.ஆர்.ரி. தமிழ் ஒலியின் சிறுவர் பூங்காவில் மலர்ந்தவை. 25 ஆனிமாதம் 2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை „நூல்…

கிளிநொச்சி கலைஞர்களின் கசடு_304 குறும்படபடப்பிடிப்பின் பதிவு

  கிளிநொச்சி கலைஞர்களின் கசடு_304 குறும்பட உருவாக்கத்தில் எடுக்கப்பட்ட சில புகைப்படங்கள் இதில் நானும் ஒரு சிறு கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்திருப்பது…

பிரான்ஸ் திவ்யநாதன் எழுதிய இரு நூல்களின் அறிமுக விழா

ஈழத்தின் வன்னியில் நிறைவேறிய, பிரான்ஸ் திவ்யநாதன் எழுதிய இரு நூல்களின் அறிமுக விழா புலம்பெயர் தேசத்துப் படைப்பாளிகள் தமது நூல்கள் தாயகத்தில்…