நான் எழுதுவது..!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

  நித்தம் உன் நினைப்பில் சித்தம் கலங்கிய பாவையானேன். ஏங்கும் விழிதனில் தூக்கம் கலைந்திடும் கன்னியானேன்… காரணம் அறியா மாற்றங்களால் கவிதைக்கு…

பனிவிழும் மலர் வனம் ? அத்தியாயம் 54?

இந்த வியப்பில் இருந்து சங்கரின் தாயார் விடுபட அங்கு சில நிமிடங்கள் போயின… தன்னை சுதாகரித்துக்கொண்டே தொண்டையை செருமி சரிப்படுத்தியவாறு““ சங்கர்…