„கிறிபீல்ட் நாகபூசனி பாமாலை “ வெட்டு சிறப்பாக 04.03.2017

„கிறிபீல்ட் நாகபூசனி பாமாலை “ சிறப்பாக நடைபெற்ற இறுவெட்டு வெளியீட்டு விழா „கிறிபீல்ட் நாகபூசனி பாமாலை “ திருமதி.கலைவாணி ஏகானந்தராஜா (Dip…

புது மொழி..!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

கட்டுக்குள் அடங்காதோரை காலம் பார்த்து கால் கட்டு போட்டு முடக்கிய காலங்கள் காலாவதியானது.. இன்று வீட்டுக்குள் தனிக் கூட்டுக்குள் கட்டிப் போட்டு…

பாடகி செல்வி சுதேதிகா தேவராசா20வது பிறந்தநாள் வாழ்த்து:

பாடகியாக திகழ்ந்து வரும் சுதேதிகா.தேவராசா மேடைநிகழ்வுகளிலும், பல இசைப்பேழைகளில் பாடயுள்ள பாடிகொண்டிருக்கின்ற கலைஞர் ஆவார் ,இவர் இன்று சுதேதிகா.தேவராசா அவர்கள் 05.06.2017…

இன்று(04.06.17) யேர்மனி கேவலார் நகரில் நுண்கலைவித்தகி திருமதி.கலைவாணி ஏகானந்தராயா அவர்களின் கிறீபீலட் நாகபூசணி பாமாலை என்ற ஒலி-ஒளி இறுவெட்டு கேவலார் நகரில்…