சுவிஸ் சூரிச் மானிலத்தில்மானி இரவு..10.06.17

  சுவிஸ் சூரிச் மானிலத்தில் நாளை மாலை சனிக்கிழமை நடை பெற இருக்கும் மானிப்பாய் இந்துக் கல்லூரி மகளீர் கல்லூரி இணைந்து…