Breaking News

மானிப்பாய் இந்துக்கல்லுரி பரிசளிப்பு விழா2017

மானிப்பாய் இந்துக்கல்லுரி 2017 ஆண்டு பரிசளிப்பு விழா இன்று காலை 8.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகி சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

அந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டது
மனதுக்கு நிறைவாக இருந்தது

மணவர்களுக்கான பரிசளிப்பு விழா
கலை நிகழ்வுகள் சிறப்புரைகள் என …
மனசுக்கு நிறைவான விழாவாக
இருந்தது.

leave a reply