யேர்மனி சுவேற்றா அம்மன் ஆலய (4) நாள் திருவிழா 25.7.2017

யேர்மனி சுவேற்றா கனகதுர்க்கை அம்மன் ஆலய (4) நாள் திருவிழா 25.7.2017.இன்று சிறப்பாக பக்தர்கள் நிறைந்து நிற்க ஆலயக்குருக்கள் ஐெயந்திநாத சர்மா…

இணுவை சக்திதாசனின் செவ்வரத்தம்பூ

என் வீட்டு முற்றத்தில்  நான் நட்ட செவ்வரத்தை – தன்  நன்றியினைக் காட்ட  தினமும் புன்னகையாய் பூத்தபடிதானிருக்கும் பல்லு தீட்டுதல்  முகம்…

களனிப் பல்கலைக்கழக மாணவர்களது அர்ப்பணிப்பில் கருக்கொண்ட மதுகை.

களனிப் பல்கலைக்கழக மாணவர்களது அர்ப்பணிப்பில் கருக்கொண்ட மதுகை… 1983இல் தமிழ்த்துறையும், தமிழ் மூலமான கற்கைகளும் நிறுத்தப்பட்ட பின், களனிப் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்…

காத்திருப்பு கவிஞர் தயாநிதி

இடை வெளி நீளலாம். நினைவுகள் மாளாது.. கனவுகள் கலையலாம் உணர்வுகள் தாளாது. இமைகள் மூடலாம் இதயம் உறங்க நினைக்காது. காத்திருப்பு காதலுக்கு…

வாழ்க்கை ஒருவட்டம் கவிதை இசைக்கவிஞன்

நான் கேட்டதை நான்பார்த்ததை நான் கற்றதை அடுத்த தலைமுறைக்கு அள்ளி வழங்கி செல்வது வாழ்க்கை நிலத்தில் பயிரிட்டு வளர்த்து அதை எடுத்து…

யேர்மனி சுவேற்றா அம்மன் ஆலய (3) நாள் திருவிழா 24.7.2017

யேர்மனி சுவேற்றா கனகதுர்க்கை அம்மன் ஆலய (3) நாள் திருவிழா 24.7.2017.இன்று சிறப்பாக பக்தர்கள் நிறைந்து நிற்க ஆலயக்குருக்கள் ஐெயந்திநாத சர்மா…