யேர்மன் வூப்பர்கலையரங்கில் இசைமிளி 09.12.2017 சிறப்பாக நடந்துள்ளது

  யேர்மன் வூப்பர்கலையரங்கில் இளஞ்சூரின் இசைக்குழுவினரால் நடத்தப்பட்ட இசைமிளி எனும் நிகழ்வு 09.12.2017யேர்மன் ஐரோப்பிய நமது கலைஞர்கள் இணைந்த நிகழ்வாக சிறப்பாக…

நத்தைகள் ஊர்வதை நான் என்றும் வெறுக்கப்போவதில்லை

கால்களற்ற துயரவெளியில் சக்கரங்களாக உருளும் தேகத்தின் கீறல்களிலிருந்து வடிந்துகொண்டிருக்கிற பிசுபிசுப்பு போர்க்கால ஆக்கினைகளை இன்னமும் தெளித்துச் செல்கின்றது அவர்களாகப்பட்டவர்கள் நத்தையின் பிள்ளைகள்!!…

யேர்மன் எழுத்தாளர் சங்கத்தின் நத்தார் ஒன்றுகூடலும்10.12.2017

இன்றயதினம் யேர்மன் டோட்மூண்ட் நகரில் யேர்மன் எழுத்தாளர் சங்கத்தின் நத்தார் ஒன்றுகூடலும், நிர்வாக கூட்டமும் இடம்பெற்றது, இதில் புதியநிர்வாகசபை தெரிவும் பின்வரும்…

நம்பிக்கை துரோகம் !கவிதை ஜெசுதா யோ

நம்பிக்கை துரோகம் அளவுக்கதிகமான அன்பின் பின்னும் அளவுகடந்த நம்பிக்கையும் உள்ள இடத்தில் கடந்து போகிறது மனச்சாட்சியில்லாத மனிதர்கள் பிறர் மனங்களைக்கொன்று புசித்துப்…

American football as a whole is the most popular sport in the United States.

American Youth Football, is a organization, dedicated to promoting the wholesome development of youth. Rules and…