எந்தன் வரிகளில்…

தனிமைக்கு துணையாக தமிழோடு உறவாடி எழுதிச்செல்லும் வரிகளுக்குள்ளே வேதனைகள் மறைந்திருக்கும் சோதனைகள் இழையோடியிருக்கும்.. கற்பனையினில் கருவாகி சொப்பனத்தில் நான் காணும் காட்சிகளின்…

ஒத்தையிலே நிற்கிறியே

ஒத்தையிலே நிற்கிறியே ஒத்தாசையா நான் வரவா- என் சித்திரமே குத்தமென நினைக்கிறியே கூச்சலிட்டு முறைக்கிறியே -என் அத்தை பெத்த அற்புதமே கள்ளிச்செடி…

‌தபேலாவாத்தியக்கலைஞர் குகதாசுஸ் அவர்களின்பிறந்தநாள்வாழ்த்து 05.04.2018

கொலன்ட் நாட்டில்வாழ்ந்துவரும் ‌தபேலாவாத்தியக்கலைஞர் குகதாசுஸ் அவர்கள்05.04.2018 ஆகிய இன்று தனது பிறந்தநாள் தனை தனது இல்லத்தில் கொண்டாடுகின்றார் இவரை உற்றார், உறவினர்,…