முள்ளிவாய்க்கால்! வக்கிரங்களின் வடிகாலா? முள்ளிவாய்க்கால்! நாங்கள் மறந்துபோன ஒரு இடமா? முள்ளிவாய்க்கால்! நாங்கள் நினைக்க மறுக்கும் ஒரு சம்பவமா? முள்ளிவாய்க்கால்! நாங்கள்…

இசையமைப்பாளர் இசைப்பிரியன் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 13.05.2018

தாயத்தில் இருந்து தன் இசைப்பணிதொடங்கி இன்று புலம்பெயர் நாட்டில் தன்பணி புரிந்துவரும் இசையமைப்பாளர் இசைப்பிரியன் இன்று தனது பிறந்தநாளை மனைவி ,பிள்ளைகள்,…

***பால் நிலவு காய்ந்ததே***

பால் போன்ற அந்த வட்டநிலவானது, பகல் போலவே தண்னொளி வீசிட பனிச்சை மரங்கள் பூக்களைத்தூவியே பஞ்சனையாய் விரிந்து கிடைக்க . பாவையவளோ,…