தூத்துக்குடியில் தூக்கிவீசப்பட்ட தமிழருக்கு அஞ்சலிகள்..

தூத்துக்குடியில் தூக்கிவீசப்பட்ட தமிழருக்கு அஞ்சலிகள்.. தமிழகம் தமிழர்களின் தாயகமாம் அங்கேயுமில்லை ஒரு பாதுகாப்பு நாதியற்றவனாக நானிலத்தில் கொடுமைபடுத்தப்படுகிறாய் தமிழா .. நியாயம்…

பூவே புன்னகைக்காதே

கொத்திப் தின்னுதே உன் பார்வை கொதித்து துள்ளுதே என் வேர்வை அசந்து போனேன் உன்னால.. அசைவப் பூவே என்னைக் கொல்லாதே இடையளவில்…

கடவுள்…

மானுடம் நேசிக்கும் மானுடா…. நீயின்றி எண் சாண் உடம்பு எங்களுக்கு ஏதடா… சேற்றிலே உன் பாதம் நனைவதால் எம் வயிற்றுக்கு அன்றாட…