வீணை இசை வித்துவான் றாயேஸ் வைத்தியாவின் நிகழ்வை முல்லைமோகனும் சிவகாமிதொகுத்திருந்தனர்

நேற்றைய தினம் 10.06.2018 நடைபெற்ற இந்தியாவின் புகழ் பெற்ற வீணை இசை வித்துவான் திரு.றாயேஸ் வைத்தியா அவர்களின் செவிண் ஸ்ரிங்ஸ் இசை…

கலைஞர் மயிலையூர் இந்திரன் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 11.06.18

பரிஸ்சில்வாழ்ந்துவரும் பாடகர், நடிகர், கவிஞர் என்ற பல்முகக்கலைஞர் மயிலையூர் இந்திரன் அவர்கள் இன்று பரிஸ்சில் உள்ள தனது இல்லத்தில் மனைவி, பிள்ளைகள்,…