லண்டனில்2வது, உலகத் தமிழ் நாடக விழாவில் பாரிஸ் „நிசப்தம் “ நவீன நாடகம் மேடையேறுகிறது.!

லண்டனில் 06.10.18)07.10.18)ஆகிய இரு தினங்கள் நடைபெறும் 2வது, உலகத் தமிழ் நாடக விழாவில் பாரிஸ் பாலம் படைப்பகத்தின் „நிசப்தம் “ நவீன…

நானும் நீயும்…

கண்ணோடு கண் நோக்கினாய் கேள்வியோடு உனை நோக்கினேன் கள்ளச்சிரிப்போடு மெல்ல சொன்னாய் உன் புன்னகைப் பிடிக்குமென்று.. பூக்களைத்தழுவிய காற்றாக உன் பொன்வார்த்தைகளுக்குள்…

தொடங்கு…

வாசிப்பை நிறுத்தாதே உன் மொழி நேசிப்பை யாசிப்பதில் யோசிக்க ஏதுண்டு? மனித நரிகள் வாழும் உலகக் கூட்டில் தமிழ் வரிகளால் வாழும்…

லண்டனில் குயில் பாட்டு மேடை நிகழ்ச்சி 27.10.2018

  குயில் பாட்டின் மேடை நிகழ்ச்சி மிக பிரமாண்டமான முறையில் லண்டனில் நடக்க இருக்கிறது. எம் இளம் தலைமுறையினரின் திறமைகளை வளர்த்து…