வினாக்களால் ஆனவள்

என் யாதுமாகியவளே! நிலவைப்போல – நீ இருப்பதாய் சிலர் சொல்லும்போது கொடுப்புக்குள் சிரித்துக்கொள்வேன் கால காலமாக இருக்கும் நம்பிக்கையை சிதைப்பான் ஏன்…

மொழி பேசும் விழிகள்

  அசைந்தாடும் கேசமுடையாளோ.. அடங்காத பாசமுடையாளோ.. இசை மீட்டி இதயம் தொடுவாளோ.. இளங் காற்றைப் போல வருவாளோ.. அலங்கார தேகமுடையாளோ அரிதாரம்…

இசைக்கலைஞர் யாழ் ரமணன் இல்லாத யாழ்ப்பாணம்!

யாழ்.மண்ணின் இசைக்கலைஞன் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் கிற்றார் வாத்தியத்துடன் வாழ்ந்துவந்தவர். இனி அவரது கரங்கள் கிற்றார் இசையை மீட்டப்போவதில்லை! யாழ் மண்ணில்…