இலண்டன் வாழ் ‚யாழ் அகத்தியன்‘ எழுதிய ஐந்து கவிதை நூல்கள் ஒரே நேரத்தில் வெளியீடு. 02.09.2018.

இலண்டன் வாழ் ‚யாழ் அகத்தியன்‘ எழுதிய ஐந்து கவிதை நூல்கள் ஒரே நேரத்தில் வெளியீடு. 02.09.2018. வள்ளுவர்புரம் ‚செல்லமுத்து வெளியீட்டகம்‘ வெளியிடும்,…

உனக்கு_நான்_அந்நியமாகிவிட்டேன்

சாளரங்களை திறந்துவருகிற மழைத்துளிகள் போல அத்துமீறி நுழைந்த உன்னை ஆராதித்திருந்தேன் எல்லா புன்னகைகளையும் எல்லா நேசங்களையும் எல்லா இரகசியங்களையும் நீ திருடுவதற்காகவே…

சொற்பொழிவாளர் கி.த.கவிமாமணி அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 15.08.2018

  யேர்மனியில் வாழ்ந்துவரும் கி.த.கவிமாமணி அவர்கள் சொற்பொழிவாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் நடிகராகவும் தன்னை சிறப்பாக்கி நின்கின்ற கலைஞர் ஆன இவர்15.08.2018 இன்று தனது…