வேலணையூர் சுரேஷ் எழுதிய #நேரமில்லா_நேரம்

  நேற்றைய மாலையில் என் கவிப்பசியை தீர்த்த அறுசுவை கவி விருந்து வேலணையூர் சுரேஷ் எழுதிய #நேரமில்லா_நேரம் ஈழத்து கவிஞர்கள் வரிசையில்…

உதைபந்தாட்ட நடுவரான சரிகன் .சிவநாதனின்பிறந்தநாள்வாழ்த்து 28.08.2018

  ‌யேர்மனி செல்மில் வாழ்ந்து வரும் திரு திருமதி சிவநாதன் தம் பதிகளின் செல்வப்புதல்வன் சரிகன் சிவநாதன் 28.08.2018 இன்று தனது…

அளையப்பட்டவைகள்

எல்லாமே எமக்கு மட்டும்தான் மிகச் சுத்தமான உயர்தரங்களை நாங் மட்டும்தான் அளைகிறோம் என நினைப்பது எவ்வளவு பெரிய வேடிக்கை ஒரு சமையல்க்…