லண்டனில் குயில் பாட்டு மேடை நிகழ்ச்சி 27.10.2018

  லண்டனில் குயில் பாட்டு மேடை நிகழ்ச்சி 27.10.2018 குயில் பாட்டின் மேடை நிகழ்ச்சி மிக பிரமாண்டமான முறையில் லண்டனில் நடக்க…

துன்பம் ஏதும் அறியாது துள்ளித் திரிந்த காலம் அது வரப்பு வழி நடை பயின்றே சிரித்திருந்தோம் நாளுமே இயற்கை அன்னை வரமெல்லாம்…

கொண்டையில பூ

குளத்தங்கரையோரம் கொலுவிருக்கும் கோலமயிலே – உன் குடத்து இரண்டில் நீர் மொண்டு கொடுக்க வாறேன் பொன்மயிலே… கொண்டையில பூவும் கெண்டையில சிலம்பும்…