யேர்மனியில் சிறப்பாக இடம்பெற்ற( Street Fest) தெருவிழாவில்2018

யேர்மனியில் முதல் முறையாக 08.09.2018 சனிக்கிழமை Dortmund நகரில் இடம்பெற்ற ( Street Fest) தெருவிழா வர்த்தக நிலையங்கள் அனுசரனையில்  பல்சுவை…