பகீரதி கணேசலிங்கம் அவர்களின்பரதநாட்டிய 29.09.2018அரங்கேற்றம்

தமிழுக்கு தொண்டு “உலகத் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம் “துரைகணேசலிங்கம் .கலைக்கு தொண்டு “நாட்டிய கலாஜோதி “ பகீரதி கணேசலிங்கம் தமிழும் கலையும்…

ஒரு மூதாட்டியின் பருவநிலை!

நெஞ்சம் துடிக்கிறது நேரம்போகவில்லை மனம் கலங்கிறது மகிழ்ச்சி குறைகிறது கன்னம் சுருங்கிவிட்டது கன்னத்தில் குழியும் விழுந்துவிட்டது கண்ணின் மணியும் மங்கிறது கண்பார்வையும்…