ஒற்றை பனை மரம்

ஒற்றை பனை மரம் ஒருமையுடம் கேலி செய்கிறது வெயிலுக்கு நிழல் தேடி அமர்ந்த மனிதனிடம் தேசம் சிதையும் போது மனிதா உன்…

தாளமிட்டு விழிகள் இரண்டு!

ஆல வண்டு விழியாலே அத்துமீறி கடிக்காதே ஆறாத வலியாகும் ஆசைகளை குடிக்காதே தாளமிட்டு விழிகள் இரண்டும் தந்தியடிக்குது நாளம் விட்டு குருதியெல்லாம்…

பரிஸில் திருமறைக்கலமன்றம் நடத்தியகலைவண்ணம் „கலைநிகழ்வு

பரிஸில் திருமறைக்கலமன்றம் நடத்திய „28.10.18.கலைவண்ணம் „கலைநிகழ்வு மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது! நிகழ்வில் இடம்பெற்ற நாடகங்கள், நடனங்கள், பாடல்கள், என்று பல அம்சங்கள்…

ஜேர்மனி எசன் நகரில்.28.10.2018.வணக்கம் ஐரோப்பா நெஞ்சம் மறக்குமா.நிகழ்ச்சி சம்மந்தமாக ஒரு சிறிய கலந்துரையாடலின்போது எடுக்கபட்ட நிழல்படம் இதில் பங்குபற்ரி தங்களுடைய கருத்த்துக்களை…