தாயகப்பாடகர் ஐெயா சுகுமார்அவர்களுக்கு எசன்மக்களால் 27.01 2019கௌரவிப்பு இடம்பெறவுள்ளுது

  தாயகப்பாடகர் ஐெயா சுகுமார் அவர்களுக்கு யேர்மனி எசன் மானகர மக்களால் 27.01 2019கௌரவிப்பு வழங்கும் வைபவம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வணக்கம்…

அபிஷனா பாலகாந்தன்அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து23.01.2019

லண்டனில் வாழ்ந்துவரும் திரு திருமதி பாலகாந்தன் தம்பதிகளின் மகள் அபிஷனா ஓர் சுரத்தட்டு வாழ்தியக்கலைஞராவார் இவர் இன்று தனது பிறதநாள்தனை அப்பா, அம்மா, சுகோதரனுடனும்,…

இசையால் வளர்ந்து ஒலிபரப்பில் முதிர்ந்த உயிர்ப்பான கலைஞன் கனடாவில் கோணேஸ் பற்றி திரு.எஸ்.திருச்செல்வம் அவர்கள்

கனடாவில் கோணேஸ் இசையால் வளர்ந்து ஒலிபரப்பில் முதிர்ந்த உயிர்ப்பான கலைஞன் கனடாவில் கோணேஸ் பற்றி திரு.எஸ்.திருச்செல்வம் அவர்கள் திரு.s.திருசெல்வம் (முரசொலி பத்திரிகை…

காஸ்ரொப் றவுக்சல் தமிழாலயத்தின் தைப்பொங்கல்விழா 19.01.2019 சிறப்பாக நடந்தேறியது

காஸ்ரொப் றவுக்சல் தமிழாலயத்தின் தைப்பொங்கல்விழா தமிழாய நிர்வாகத்தினர், ஆசியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்களுடனும், ஏனைய மக்களுடனும் இணைந்து 19.01.2019 வெளி முற்றத்தில் பொங்கலிடப்பட்டு…