என்னுயிராய் வந்தென்னை ஏமாற்றிப் போனவர்கள்….

என்னுயிராய் வந்தென்னை ஏமாற்றிப் போனவர்கள்…. ”அழகான என்பேரன் அச்சாய் என் அவரைப்போல்..!”” -அழகுக்கோனார் மனைவி . என் அம்மாச்சி முத்தமிட்டாள். ”செக்கச்…

***சொல்ல மொழி இல்லையோ***

மென்பஞ்சுக் குவியல்கள் இரண்டு, மேகங்களாகி ஒன்றையொன்று , மோதிக்கொள்ளது ,இருவரும் மெல்ல அணைத்துக்கொண்டுமே, மோகம் தாளாமல் தமக்குள் மென்மையாக முத்தமிட்டு ,தம்…

நிலாமுற்ற குழுமத்தின் முதலாவது ஐரோப்பிய நிகழ்வு,

டென்மார்க்கில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ( 27-01-2019 ) அன்று பரடெசியா நகரில் சிறப்பாக இடம்பெற்றது. பைந்தமிழ் செம்மல் வ.க.பரமநாதன். அவர்கள் கவியரங்கத்திற்கு…