Breaking News

„நெருஞ்சிமுள் „சித்திரைப்புதுவருட சிறப்பு வெளியீடாக 13/04/2019

„நெருஞ்சிமுள் „சித்திரைப்புதுவருட சிறப்பு வெளியீடாக 13/04/2019 சனிக்கிழமை அன்று வெளியீடு காண்கிறது.
இலங்கையின் 20 திரையரங்குகளில் வெளியிடப்படும் சாதனையோடு உங்கள் மனங்களோடு பேச வருகிறது.

நீங்கள் ஒரு நுழைவுச்சீட்டு வாங்கினால் இன்னொரு நுழைவுச்சீட்டு இலவசம்! என்ற சலுகையோடு வெளிவருகிறது „நெருஞ்சிமுள்.“

?மட்டக்களப்பு சுகந்தி- பி.ப 6.30, 
?திருகோணமலை-சரஸ்வதி- பி.ப. 6.30, 
?யாழ்ப்பாணம்- ராஜா( 2,) பி.ப. 4.30, 
?யாழ்ப்பாணம்-கார்கில்ஸ் 
மு.ப.10.00. & பி.ப. 7.00, 
?யாழ்.பருத்தித்துறை- சாரு
பி.ப.2.30
பி.ப.6.30
?கொழும்பு- சினி வேர்ல்ட் மு.ப. 10.30, 
பி.ப.2.30, 
பி.ப.6.30, 
கெப்பிட்டல் மு.ப. 2.30, 
கிங்ஸ்லி பி.ப. 6.30, 
ஈறோஸ் பி.ப. 2.30, 
?வவுனியா- வசந்தி பி.ப. 6.30, 
?ஹற்றன் -விஜிதா மு.ப. 10.30,

?15/04 முதல் கொழும்பு கொன்கோட் 
மு.ப 10.00, இன்னும்….பல நாட்கள் உங்கள் மனங்களோ

leave a reply