Breaking News

மதீசனின் கொற்றவை இசைத்தொகுப்பு வெளியீ டு09.06.2019 சிறப்பாக நடந்தேறியது

எம்மவரின் படைப்புக்கள் மிளிர்ந்து வருகின்ற இந்த வேயையிலே மீண்டும் ஒர் சிறப்பு வெளியீடு மதீசனின் அவர்களின் கொற்றவை இசைத்தொகுப்பு வெளியீடு எம் இனிய கலைஞர்களோடு‘ சிறந்து நின்றது கண்டு மகிழ்வு

இதற்கான நல்வாழ்த்துக்களுடன் பூவன் மீடியா மற்றும் இதில் பணியாற்றிய அத்துணை கலைஞர்களுக்கும்‘ வாழ்த்தக்கள்

leave a reply