சிறப்புற இடம்பெற்ற சதங்கை நாதம் நடன ஆற்றுகை

யாழ் நல்லை கலாமந்திர் நாட்டியப்பள்ளி நடத்திய சதங்கை நாதம் 2019 – நடன ஆற்றுகை நிகழ்வு 23 6 2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை…

இலங்கை வானொலி நினைவில் நிற்கும் குரல்கள் .KS ராஜா

இலங்கை வானொலி நினைவில் நிற்கும் குரல்கள் . KS ராஜா – இலங்கை வானொலி அறிவிப்பாளர் .. „வீட்டுக்கு வீடு வானொலிப் பெட்டிக்கருகே ஆவலுடன்…

கிறிஸ்ணவேணி அவர்களின் ‚மகிழம்பூவும் அறுகம் புல்லும்‘ நூல் வெளியீட்டு விழா

பணச்சிக்கல், ஆசிரியர் பற்றாக்குறை என்பனவிருந்தும், அவைகளைத் தாண்டி தாயகத்தில் சாதிக்கும் தமிழ் மாணாக்கர் சாதனையாளரே. கிறிஸ்ணவேணி அவர்களின் ‚மகிழம்பூவும் அறுகம் புல்லும்‘…