திருமதி பத்மினி கோணேஸ்துணைவி, கனேடிய வானொலி தொலைக்காட்சி அறிவிப்பாளர்,செவ்வி

திருமதி பத்மினி கோணேஸ்(ஈழத்து மெல்லிசை மன்னர்களான M. P பரமேஸ் கோணேஸ் சகோதரர்களான கோணேஸ் அவர்களின் துணைவி, கனேடிய வானொலி தொலைக்காட்சி…

கவிஞர் பொலிகை ஜெயா அவர்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து 01.08.2019

சுவிஸ்  நாட்டில் வாழ்ந்து வரும் கவிஞர் பொலிகை ஜெயா அவர்கள்01.08.2018   தனது பிறந்தாளை மனைவி பிள்ளைகள்   சகோதரர்களுடனும், உற்றார்,…

நடன ஆசியர் திருமதி சரண்னியா பிறந்தநாள் வாழ்த்து 01.08.2019

யேர்மனி யேர்மனி எசன் நகரில் வாழ்ந்து வரும் இளம் நடன ஆசியர் திருமதி சரண்னியா  அவர்கள்01.08.2018 இன்று  தனது பிறந்தாளை கணவன்,…