கம் சித்தி விநாயகர் ஆலய தேர்த்திருவிழா மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது

இன்று 04.08.2019 யேர்மனி கம் சித்தி விநாயகர் ஆலய தேர்த்திருவிழா மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது இதன் நேர் அஞ்சல் STS Tamil…