இனிய நந்தவனம் கரூர் சிறப்பிதழ் அறிமுக விழா 6/10/2019

இனிய நந்தவனம் கரூர் சிறப்பிதழ் அறிமுக விழா 6/10/2019 அன்று மாலை கரூர் கவிதை மன்றம் ஏற்பாட்டில் கரூர் ஆர்த்தி மருத்துவமனை…

யேர்மனி டோட்முண்ட் நகரில்வாணிபூசை..05,10,2019 சிறப்பாக நடந்தேறியுள்ளது

யேர்மனி டோட்முண்ட் நகரில் வாணிபூசை.05,10,2019 சிறப்பாக நடந்தேறியுள்ளது தமிழாலயத்தில் மாணவர்கள்ஆசியர்கள்பெற்றோர்கள் நகர்வாழ் மக்கள் என இணைந்து கல்லூரியில் மாணவர்கள் கலை நிகழ்வுகளுடன்…

அவைத்தென்றள் வல்லிபுரம் திலகேஸ்வரன் கிராமிய பூபாளம்தொகுத்துவழங்கியுள்ளார்

ஜேர்மனி….என்னபெற்ராள் நகரில். புங்குடுதீவு தொண்டர் திருநாவுக்கரசு சர்வோதய நற்பணி மன்றம் நடத்திய கிராமிய பூபாளம் கலைமாலைப்பொழுது மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது அதை…

பிரான்சில் நிராகரிக்கப்பட்ட புத்தகம் ஒன்று சுவிஸில் வெளியிட உள்ளனர்.

*எமது கட்டமைப்பின் அனுமதியோ ஒத்துழைப்போ இன்றி வெறும் அழைப்பு மட்டும் அனுப்பி விட்டு பிரான்சில் நிராகரிக்கப்பட்ட புத்தகம் ஒன்று சுவிஸில் வெளியிட…

யேர்மனி ஸ்சலோன் நகரில் வாணிபூசை..06,10,2019 சிறப்பாக நடந்தேறியுள்ளது

யேர்மனி ஸ்சலோன் நகரில் வாணிபூசை..06,10,2019 சிறப்பாக நடந்தேறியுள்ளது தமிழாலயத்தில் மாணவர்கள்ஆசியர்கள்பெற்றோர்கள் நகர்வாழ் மக்கள் என இணைந்து கல்லூரியில் மாணவர்கள் கலை நிகழ்வுகளுடன்…