பிரான்ஸ் மாநாட்டில் “ புயல் “ இறுவெட்டு வெளியீட்டு விழா…….

இரா. செங்கதிர் அவர்களின் இசையில் „புயல்“ இறுவெட்டு வெளியீட்டு விழா 17.11.2019 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) பிரான்ஸ் நாட்டில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. நிகழ்வின் பிரதம…