இனிய நந்தவனம் ஜெர்மனி சிறப்பிதழ் வெளி வீட்டு விழா

இனிய நந்தவனம் சிறப்பிதழ்கள் வரிசையில்பிப்ரவரி இதழ் ஜெர்மனி சிறப்பிதழாக வெளிவந்துள்ளது இச்சிறப்பிதழின் வெளியீட்டு விழா இன்று ஜெர்மனி எசன் நகரில் நயினை…

பாரிஸ் பாலம் படைப்பகத்தின் „வித்துவான் வீட்டோடை“நகை-ச்சுவை நாடகம் 22.02.20இடம்பெற்றது.

22.02.20பிரான்ஸ் நாரந்தனை மக்கள் நலன்புரி ஒன்றியத்தின் கலைவிழாவில் பாரிஸ் பாலம் படைப்பகத்தின் „வித்துவான் வீட்டோடை“நகை-ச்சுவை நாடகம் பலரையும் சிரிக்கவைத்தது.மற்-றும் இளையவர்களின் நடனங்கள்,…