***சிரித்த முகம் வேண்டும் ****

சிறு பிராயத்தை பற்றி சிலவேளைகளில் சிந்தித்துப் பார்க்கையிலே சிந்தையில் எப்போதும் சில கேள்விகள் எழுவதுண்டு . சிலவழிக்கப் பணமில்லை , சீரில்லா…

கிற்றார் வாத்தியக்கலைஞர் றொசாரியோ அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 03.03.2020

யேர்மனியில் வாழ்ந்து வரும் கிற்றார் வாத்தியக்கலைஞர் றொசாரியோ அவர்கள் இன்று தனது பிறந்தநாள்தனை குடும்பத்தினருடனும் , உற்றார், உறவுகள், நண்பர்கள், கலையுலக நண்பர்கள்…