இராட்சத வாழ்வியல்…

பெரு வெளிப் பொழுதில் கால விழுதானோரின் மூச்சு. அர்த்தத்தை அடுக்கடுக்காய் அடுக்கி அழகு பார்த்தது மர்மமாச்சு. இது கொடுங்காலம் என்பதை இறை…

நடன ஆசிரியை ஆஷா விஐயன் அவர்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து 05.04.2020

கொலன்ட் நாட்டில்வாழ்ந்துவரும்ஆஷா விஐயன் அவர்கள்05.04.2020ஆகிய இன்று தனது பிறந்தநாள் தனை தனது இல்லத்தில் கொண்டாடுகின்றார் இவரை அப்பா அம்மா உற்றார், உறவினர்,…

தபேலாவாத்தியக்கலைஞர் குகதாசுஸ் அவர்களின்பிறந்தநாள்வாழ்த்து 05.04.2020

கொலன்ட் நாட்டில்வாழ்ந்துவரும் ‌தபேலாவாத்தியக்கலைஞர் குகதாசுஸ் அவர்கள்05.04.2020ஆகிய இன்று தனது பிறந்தநாள் தனை தனது இல்லத்தில் கொண்டாடுகின்றார் இவரை உற்றார், உறவினர், நண்பர்கள்…

யார் பெரியவர் இவ்வுலகில்…

சாவுகளை எண்ணி எண்ணித் தினமும் நாங்கள் கணிதம் படிக்கிறோம். சஞ்சல உலகத்தில் எம்மை நாமிழந்து ஏதும் புரியாது துடிக்கிறோம். மனிதனின் ஆணவ…