பாடகர் இசையமைப்பாளர் கந்தப்பு ஜெயந்தன் அவர்களின்பிறந்தநாள்வாழ்த்துக்கள்13.07.2020

தாயகத்தில் வாழ்நதுவரும் பாடகர் இசையமைப்பாளர் கந்தப்பு ஜெயந்தன் அவர்களின்பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்அவர்கள் இன்று தனது இல்லத்தில் உற்றார், உறவினர்கள், பிள்ளைகள்,நண்பர்கள், கலையுலக நண்பர்கள்ளுடன்…