இணையக்கலைஞர் கிருஸ்ணமூத்தியின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 21.07.2020

யேர்மனி ஆர்ண்ஸ்பேர்க் நகரில் இருந்து பண்ணாகம் எனும் இணையத்தை நிர்வகிக்கும் இணையக்க‌லைஞர் பண்ணாகம் கிருஸ்ணமூத்தி இன்று தனது பிறந்தநாளை மனைவி, பிள்ளைகைள்,…

நடிகர் குணபாலன் அவர்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து 21.07.2020

பரிஸ் நகரில் வாழ்ந்து வரும் நடிகர், பாடகர், அறிவிப்பாளர் என ஆற்றல் மிக்க நகைசுவைக்கலைஞர் ரி .ரி.என்.னில் இருந்து ஐ பி…

நிழல்படப்பிடிப்பாளர் முகுந்தன் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 21.07.2020

யேர்மனி கனோவர் நகரில் வாழ்ந்து வரும் நிழல்படப்பிடிப்பாளர் முகுந்தன் இன்று தனது பிறந்தநாளை மனைவி, பிள்ளகைள், உற்றார், உகளுடனும் நண்பர்களுடனும், கலையுலக நண்பர்களுடனும் பிறந்தநாளைக்கொண்டாடுகின்றார்.…