ஊடகவியலாளர் V.Nமதிஅழகன்அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து17.11.2020

இலங்கை வானொலி, மற்றும் ரூபவாகினி பிரபல செய்தி வாசிப்பாளரும்,இ.ஒ.கூ.முன்னனாள் பணிப்பாளருமான V.N.மதிஅழகன் அவர்கள் 17.11.2020 இன்று பிறந்தநாளை மனைவி பிள்ளைகள்,உற்றார், உறவினர்கள்,…

முன்னைய நாள் இலங்கை வானொலி அறிவிப்பாளர் K.S,கோபால் அவர்களின் பிறந்துநாள்வாழ்த்து 18.11.2020

கொலண்ட்டில் நாட்டில்வாழ்ந்துவரும் முன்னைய நாள் இலங்கை வானொலி அறிவிப்பாளர் K.S,கோபால் இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகின்றார் இவர் சிறந்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்…