ஞானம்..

சில நேரங்களில் சில நூல்கள் கலங்கரை விளக்கு.. பல தருணங்களில் பல வடிவங்களில் பட்டும் தெளிவதில்லை. வேண்டாம் என விலகிடுவோரிடம் மீண்டும்…

வில்லிசைக்கலைஞர் சத்திதாசன் தம்பதிகளின் திருமணநாள்வாழ்த்து 10.01.2021

சிறுப்பிட்டியில் வாழ்ந்துவரும் வில்லிசைக்கலைஞர் சத்திதாசன் தம்பதிகள் 10.01.2021 இன்று திருமணநாள்தன்னை தனது இல்லத்தில் பிள்ளைகள் உடன்பிறப்புக்கள், உற்றார், உறவிகர்கள், கலைத்துறைநண்பர்கள் என…

சைவப்பு லவர் பண்டிதர் லண்டன். சிவஸ்ரீ . வசந்தன் குருக்கள்அவர்கள் பிறந்தநாள்வாழ்த்து (10.01.2021)

ண்டனில் வாழ்ந்துவரும் சைவப்பு லவர் பண்டிதர் லண்டன். சிவஸ்ரீ . வசந்தன் குருக்கள் ஆன்மீக கருத்தால் உளவளப்படுத்தும் பெருமகனார் (02.01.2021) இனிய…