சிறுகதை – அகதிஇந்துமகேஷ்.

இரண்டு நாட்களாக ஒருவிதத் தனிமை.பக்கத்துக் கட்டில்கள் இரண்டும் புத்தம் புதியனவாய் -ஆனால் வெறுமையாய் – வரப்போகும் எவரோ இரண்டு நோயாளிகளுக்காகக் காத்துக்…

நாட்டுக்கூத்துக்கலைஞர் சுந்தர்மலை அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 12.05.2021

கொலன்டில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் நாட்டுக்கூத்துக்கலைஞர் சுந்தர்மலை அவர்கள் இன்று தனது பிறந்தநாளை மனைவி ,பிள்ளைகள் ,உற்றார், உறவினர், நண்பர்களுடன் கலையுலக நண்பர்களுடன் இவர்…

இளம் கலைஞை கார்த்தனாவின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 12.05.2021

.யேர்மனி எசன் நகரில் வாந்துவரும் மிருதங்க வாத்தியக்கலைஞை, வயலீன்வாத்திய் கலைஞையுமான இளம் கலைஞை கார்த்தனா: தனது .அகவை.தனது அம்மா, உற்றார், உறவினர்,…

இளம் பேச்சாளர் தமிழருவி ஈசன் அவர்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து ( 11.05.2021)

பரிஸ் நகரில் வாந்துவரும் இளம் பேச்சாளர் தமிழருவி ஈசன் தனது .அகவை.தனது அப்பாஅம்மா, சகோதரிஉற்றார், உறவினர், நண்பர்களுடன் கலையுலக நண்பர்களுடன் இவர்…