இன்றிலிருந்து கவிச்சோலையில் 8 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகின்றது இன்னபத்தமிழும்நாமும்.

இன்றிலிருந்து ஒளிபரப்பாகின்றது. STSதமிழ் தொலைக்காட்சியில்.இன்ப தமிழம் நாமும் எனும் கவிதைத் தொகுப்பு.இந்நிகழ்ச்சி ‌நெறியாழ்கை.கவிஞர் கணேஷ் இதில் இணைந்து கொள்ளளும். கவிஞர்கள்.மட்டுவில் ஞானகுமாரன்…

நம்பிக்கை!

உண்மையை உரைத்திட விழியை உயர்த்திட பழிகளுக்கு பயம் பயம் பயம்.. விளக்கமில்லா வினாக்களுக்கும் விடையிருந்தும் விட்டெறிய விளக்கமில்லா பயம் பயம் பயம்.…

தொழில் அதிபர் புவனேஸ்வரன் அவர்களின் பிறந்தநாவாழ்த்து22.06.2021

யேர்மனியை வதிவிடமாக கொண்டிருக்கும் தொழில் அதிபர் புவனேஸ்வரன் அவர்களின் பிறந்தநாள் 22.06.2021இன்றாகும். இவரை அன்பு மனைவி, அருமைப்பிள்ளைகள், மருமக்கள் பேரப்பிள்ளைகள் இரத்த…