மருத்துவரும் நாமும் நிகழ்வில் மனநல ஆலோசகர் கலைஅமுதா நவரட்ணராஜா STS தமிழ் தொலைக்காட்சில் 8.00மணிக்கு 25.06.2021

மருத்துவரும் நாமும் நிகழ்வில் இந்தியாவில் வாழ்ந்து வரும் ஈழத்தில் முல்லைத்தீவை பிறப்பிடமாகக் கொண்ட மருத்துவர் மனநல ஆலோசகர் திருமதி கலைஅமுதா நவரட்ணராஜாஅவர்கள்…

மது சுதா எம் விமர்சனம்மேதகு மற்றும் பொய்யா எம்மை முன்னிலைப்படுத்திய திரைப்படைப்புக்கள்

எம் விமர்சன அணுகுமுறையும் மேதகு மற்றும் பொய்யா விளக்கு திரைப்படங்களும்.அண்மைய நாட்கள் எம்மை முன்னிலைப்படுத்திய திரைப்படைப்புக்களும் அவை மேலான எதிர்ப்புக்களுமே என்னைச்…