அரசியல் ஆய்வுக்களம் நிகழ்வில் கலையரசன் அம்பாறை பா- ம உறுப்பினர் கலந்து கொண்ட நிகழ்வு 27.06.2021 8 மணிக்கு STS தமிழ் தொலைக்காட்சியில்

இன்றைய அரசியல் ஆய்வுக்களம் நிகழ்வில் தாயகத்தில் இருந்து கலையரசன் அம்பாறை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கலந்துகொண்டு.தற்கால நிலைகள் பற்றியும். காணி அபகரிப்பு பற்றியும்,…

இசையமைப்பாளர்-ஷாஜிதர்சன் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து27.06.2021

பல தாயக பாடல்களுக்கும் இந்திய திரைப்படங்களுக்கும் இசையமைத்தவருமான  இசையமைப்பாளர்-ஷாஜிதர்சன் அவர்கள் 27.06.2021 இன்று தமது இல்லத்தில் பிறந்தநாள்தன்னை மனைவிஉற்றார், உறவினர், நண்பர்கள்…