மருத்துவரும் நாமும் நிகழ்வில் இன்று குருதிச் சோகை, புகைத்தல், பற்றி DR ‌ஜெயரூபன் சுவிஸ் STS தமிழ் தொலைக்காட்சியில்09.07 2021

மருத்துவரும் நாமும் சுவிஸ்சில் வாழ்ந்து வரும் பொதுநல மருத்துவர் DR ‌ஜெயரூபன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு, குருதிச் சோகை, புகைத்தல், மது…

புதுப் பாடல்…

காற்றோடு கலந்து கவி பாடும் மூங்கில் காயம் பல கண்டு கலைஞன் உதடுகளில் இசை கொண்டு உறவாடுது.. நினைவுகளை உருக்கி கனவுகளை…