கோழி பற பற….- இந்துமகேஷ்

கோழி பற பற….- இந்துமகேஷ் நாயும் பூனையும்மாதிரி, பூனையும் எலியும் மாதிரி, பாம்பும் கீரியும் மாதிரி என்றெல்லாம் பகைமைக்கும் எதிர்ப்புக்கும் உதாரணம்…

கிறுக்கல்..

கவிதையை காண இரு விழிகள் பட படக்குது.. இமைகளின் துடிப்பில் புதுக் கவிதை வரிகளாகுது.. தனிமையை வென்றிடும் ரகசியம் பலருக்கு தெரிவதில்லை.…

பாடகர் இசையமைப்பாளர் கந்தப்பு ஜெயந்தன் அவர்களின்பிறந்தநாள்வாழ்த்துக்கள்13.07.2021

தாயகத்தில் வாழ்நதுவரும் பாடகர் இசையமைப்பாளர் கந்தப்பு ஜெயந்தன் அவர்களின்பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்அவர்கள் இன்று தனது இல்லத்தில் உற்றார், உறவினர்கள், பிள்ளைகள்,நண்பர்கள், கலையுலக நண்பர்கள்ளுடன்…