கவிச்சோலை இன்பத் தமிழும் நாமும். பாகம் (5) 20.07.2021 செவ்வாய் கிழமை 8 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள்.

இன்பத் தமிழும் நாமும். பன்னாட்டு கலைஞர்களை இணைத்து. பலம் மிக்க கவிகளுடன் வலம் வரும் நிகழ்வே கவிச்சோலை தமிழுக்கும் கவிகளுக்கும் பெருமைசேர்க்க…

சுவிஸ்சூரிச் சிவன்புகழ்பாடும் இசைத்தட்டு 18.07.2021வெளியட ப்பட்டுள்ளது !

சுவிஸ் அருள்மிகு சூரிச் சிவன் ஆலயத்தில் தீர்த்தோற்சவ தினத்தன்று இன்பம் அருளய்யா வரிகளில் உருவான “சூரிச் பதியுறையும் பரமேச்சுரா” எனும் இசைத்தட்டு…

அழகிய சோலை

சிறு சிறு அருவிகள் அழகிய வனப்பது சிந்தைதான் மகிழு்வுடன் கண்டிடும் அழகு குருவிகள் கூடும் கூரல்களில் கீதம் கூடியே ஒலியுடன் பாடிடும்…

பாடகர் செங்கதிர் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 19.07.2021

பரிசில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் பாடகர் இசையமைப்பாளர் செங்கதிர் அவர்கள் இன்று தனது பிறந்தநாளை மனைவி ,பிள்கைகள் ,உற்றார், உறவினர்களுடனும், நண்பர்களும் வாழ்த்தி நிற்கும்…

பாடகர் றெஜி அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 19.07.2021

தாயகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பாடகர் இசையமைப்பாளர்றெஜி அவர்கள் இன்று தனது பிறந்தநாளை ,உற்றார், உறவினர்களுடனும், நண்பர்களும் வாழ்த்தி நிற்கும் இவ்வேளை இசைக்கவிஞன்…

பாடகர். சுலச்சன்.அவர்களின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து19.07.2021

பாடகர் சுலச்சன்.அவர்கள் இன்று தனது பிறந்தநாளை உற்றார், உறவினர்களுடனும், நண்பர்களும் வாழ்த்தி நிற்கும் இவ்வேளைstsstudio.com ஊடகவியலாளர் மணிக்குரல் தந்த முல்லைமோகன் சிறுப்பிட்டி…

பாடகர். றெஜீஸ் அவர்களின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து19.07.2021

பாடகர் றெஜீஸ் அவர்கள் இன்று தனது பிறந்தநாளை உற்றார், உறவினர்களுடனும், நண்பர்களும் வாழ்த்தி நிற்கும் இவ்வேளை இசைக்கவிஞன் ஈழத்து இசைத்தென்றல் சிறுப்பிட்டி…