இன்பத் தமிழும் நாமும். சிறப்புப்பார்வை!இன்று இரவு 8 மணிக்கு STS தமிழ் தொலைக்காட்சியில்

இன்பத் தமிழும் நாமும். பன்னாட்டு கலைஞர்களை இணைத்து. பலம் மிக்க கவிகளுடன் வலம் வரும் நிகழ்வே கவிச்சோலை தமிழுக்கும் கவிகளுக்கும் பெருமைசேர்க்க…