நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் ஜெனா அவர்களின் பிறந்துநாள்வாழ்த்து16.01.2021

·சுவிஸ் நாட்டில்வாழ்ந்துவரும் ஜெனா இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகின்றார் இவர் சிறந்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் சமூக தொண்டரும் ஆவர் இவரை இந்த…