ஆழிக்கிளிஞ்சில் திரைப்படத்தின் சுவர்ப்படம் நேற்று வெளியாகியிருந்தது.

ஈழ சினிமப்பரப்புக்குள் என் நெருங்கிய வட்டத்திற்குள் இருக்கும் படைப்பாளிகளில் ஒருவரான K.S. Vinoth இன் ஆழிக்கிளிஞ்சில் திரைப்படத்தின் சுவர்ப்படம் நேற்று வெளியாகியிருந்தது.எமது…