பல்துறைக்கலைஞர் சாம் பிரதீபன்அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்துக்கள்03.07.2022

லண்டனில வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் பல்துறைக்கலைஞர் சாம் பிரதீபன் அவர்கள் இன்று தமது இல்லத்தில் பிறந்தநாள்தன்னை மனைவி, , உற்றார், உறவினர், நண்பர்கள் ,கலையுலக…