01.10.2022 இன்று முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் அலக்‌ஷ முன்பள்ளியில் நடைபெற்ற சிறுவர் தின நிகழ்ச்சி

01.10.2022 இன்று முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் அலக்‌ஷ முன்பள்ளியில் நடைபெற்ற சிறுவர் தின நிகழ்ச்சியில் குமாருயோகேஸ் முதலாவதாக கலந்து கொண்ட தருனம் ஐந்து…