„பசுமை நிறைந்த அந்தநாள் நினைவுகளுடன அறிவிப்பாளர் பிரியாலயம் துரைஸ்,

„பசுமை நிறைந்த அந்தநாள் நினைவுகளுடன், பாடித்திருந்த இசையுலக இனிய நண்பர்கள்“ பாரிஸ்“ஈழநிலா“ எஸ்.எஸ். தில்லைச்சிவம் அவர்களின் (14.07.2017 ) பிறந்த நாளன்று,…

சுவேற்ரா ஆலயத்தில் 16.07.17அன்னை ஸ்ரீ கனகதுர்க்கைஇறுவெட்டுவௌியிடப்பட்டுள்ளது

யேர்மனி சுவெற்றர் ஸ்ரீ கனகதுர்க்கை இந்தாண்டுக்கான அன்னை ஸ்ரீ  கனகதுர்க்கை எனும் இறுவெட்டுவௌியிடப்பட்டுள்ளது இதில் கலைஞர்கள், ,பத்திரிகையாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள் ,இசையமைப்பாளர்கள் ,வர்த்தகர்கள்…