வீண் ஆசை!கவிதை தே.பிரியன்

ஆச வைச்சான் மனசில காசில்லாத வயசில கண்ணு வச்சான் பைக்கில வாங்கி விட்டான் லீசுல காசு கட்ட முடியல கடன் கார…

பார்த்திருக்கிறேன்

உன்னை நான் உன் முழு அனுமதியுடன் உருவப் படத்தில்தான் பார்த்திருக்கிறேன் நான்கு வருடங்கள் … நரகமாய் நகரத்தில் கடந்தபின் இப்போதுதான் உணருகிறேன்…

தலை வாழையிலையில்….கவிதைகலைத்தாயின்மகன்கவிஞர் தயாநிதி

நிலைக்கும் இந்த வாழ்வில் நிலைக்கும்… என்று ஏதுண்டு…? வழுக்கும் இந்த வாழ்வில் வழுக்காமல் வாழ்ந்தவருண்டா.? விழுந்து எழுந்து நடக்கும் இந்த பிறப்பில்…